Welkom bij de praktijk voor manuele therapie en fysiotherapie Henk van Holstein en Paul van der Meer

Corona-maatregelen (januari 2024)

Gezien de door de Rijksoverheid aangegeven lage stand van de Coronathermometer hanteren wij op dit moment geen extra hygiënemaatregelen.


ALGEMENE PRAKTIJKINFORMATIE

Heeft u klachten aan het bewegingsapparaat dan kunt u terecht bij onze praktijk die we vijfendertig jaar geleden in de Dekkerhal in Warmond zijn gestart. Ervaart u pijn bij of na bewegen (dagelijkse activiteiten, werk of sport) of bij bepaalde houdingen dan bent u veelal bij ons aan het goede adres.

Bij de eerste afspraak zullen wij door middel van een vraaggesprek (anamnese) en onderzoek proberen te achterhalen wat de bron van de pijnklachten is en welke functiebeperkingen van uw bewegingsapparaat hierbij betrokken zijn. Bij het laatste moet u vooral denken aan afgenomen lenigheid van een gewricht of meerdere gewrichten.

KLACHTEN BEWEGINGSAPPARAAT
Ziektebeelden van het bewegingsapparaat die pijnklachten kunnen geven zijn bijvoorbeeld: peesirritatie, artrose, meniscusbeschadiging of een hernia. De pathologie van deze ziektebeelden kenmerkt zich door beschadiging van  (collagene) vezels van de betrokken structuren - pezen, kraakbeen, meniscus, tussenwervelschijf – en de reactie hierop van de aanwezige weefselcellen en cellen van het immuunsysteem. Helaas herstelt moeder natuur deze beschadigde collagene vezels niet. De kunst van ons vak is dan ook om via behandeling en oefeningen deze ziektebeelden asymptomatisch (zonder pijnklachten) te krijgen zodat u weer zonder pijnklachten of verminderde pijnklachten kunt functioneren. Als u hier meer over wilt weten zie: www.fundamentfysiotherapie.nl
U begrijpt dat het doorgronden van de mechanismen die tot pijn leiden bij klachten van het bewegingsapparaat voorwaarde is om gerichte therapie te kunnen geven. Dus naast het (praktisch) behandelen van patiënten volgen wij de ontwikkelingen hierover in de wetenschappelijk literatuur dan ook op de voet.

WAT TE VERWACHTEN BIJ DE EERSTE AFSPRAAK
Het eerste consult duurt 45 tot 60 minuten en bestaat uit:

  • een vraaggesprek, anamnese, om onder andere uw hulpvraag in beeld te krijgen;
  • analyse van het functioneren van uw bewegingsapparaat waarvan het doel is inzicht te krijgen in uw klachten;
  • bespreking met u van onze bevindingen en voorgestelde aanpak/behandeling;
  • starten van de behandeling als we menen dat fysiotherapie of manuele therapie geïndiceerd is;
  • uitleg over en afspreken van oefeningen die u thuis moet gaan doen, meestal meerdere keren per dag;
  • indien van belang voor het herstel van uw klachten u adviseren hoe uw dagelijkse en/of sportactiviteiten (tijdelijk) aan te passen.

VERVOLGAFSPRAKEN
De vervolgafspraken duren een half uur of drie kwartier, afhankelijk van de complexiteit van het bewegingsprobleem. Meestal mobiliseren we dan uw beperkt beweeglijke gewrichten. Mobilisatie bestaat uit zeer rustig uitgevoerde bewegingen waarbij we het beperkte gewricht ‘bijsturen’.

OEFENINGEN
Altijd adviseren wij u om thuis dagelijks meerdere keren een aantal lenigheidsoefeningen en/of lichte belastingoefeningen uit te voeren. Dit heeft als doel de beweeglijkheid die wij met de behandeling hebben teruggebracht te behouden en daarnaast het doven van het geïrriteerde/pijnlijke weefsel. Ook zullen wij u adviseren over wat wel en niet te doen om het terugkrijgen of verergeren van uw klachten te voorkomen.