Tarieven

Zorgverzekeraars
De eerste 18 behandelingen fysiotherapie bij personen onder de achtien jaar worden vergoed vanuit de basisverzekering. Voor personen boven de achttien jaar vallen de meeste behandelingen fysiotherapie onder de aanvullende verzekering. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering vergoedt uw verzekeraar de behandelingen geheel of gedeeltelijk. Raadpleeg uw polis om te zien voor hoeveel behandelingen u verzekerd bent. Onze praktijk heeft voor 2020 contracten met alle Nederlandse zorgverzekeraars. Dit betekent dat wij de verzekerde behandelingen direct declareren bij de zorgverzekeraars. In het geval dat uw behandelingen niet vergoed worden door uw zorgverzekeraar ontvangt u een nota.


Tarieven per januari 2020
Onderstaande tarieven gelden alleen als u verzekerd bent bij een (buitenlandse) zorgverzekeraar waarmee wij geen contract hebben afgesloten of als uw verzekeraar de behandeling(en) niet vergoedt.

Behandeling fysiotherapie € 34,00

Behandeling aan huis € 51,00

Behandeling manuele therapie € 51,00

1e behandeling op verwijzing: € 51,00

1e behandeling Screening en Intake en Onderzoek fysiotherapie (zonder verwijzing): € 51,00

Op de tarieven is geen BTW van toepassing.

Voorwaarden
Per niet nagekomen afspraak kan 75% van het tarief van de behandeling in rekening worden gebracht. Betalingsvoorwaarden zijn volgens de richtlijn van de Vereninging van Vrijgevestigde Fysiotherapeuten. Indien van toepassing werken wij in onze praktijk volgens de centrale richtlijnen fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). De rechten en plichten van de patiënt in onze praktijk zijn vastgelegd in de 'modelregeling 'fysiotherapeut-patiënt' van het KNGF/NPCF. Uw gegevens worden vastgelegd in ons computersysteem conform de Wet Persoons Registratie (WPR). Dit privacyreglement is van toepassing op al onze gegevens. De praktijk staat geregistreerd bij het KNGF, de NVMT en het kwaliteitsregister fysiotherapie. Hierdoor voldoen wij aan alle door het register gestelde kwaliteitseisen. Zie www.kngf.nl en www.nvmt.nl.