Tarieven

Zorgverzekeraars
Onze praktijk heeft voor 2024 contracten met alle Nederlandse zorgverzekeraars afgesloten. Dit betekent dat wij de verzekerde behandelingen direct declareren bij de zorgverzekeraars. In het geval dat uw behandelingen niet vergoed worden door uw zorgverzekeraar ontvangt u een nota.
De eerste 18 behandelingen fysiotherapie bij personen onder de achtien jaar worden vergoed vanuit de basisverzekering. Voor personen boven de achttien jaar vallen de meeste behandelingen fysiotherapie onder de aanvullende verzekering. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering vergoedt uw verzekeraar de behandelingen geheel of gedeeltelijk. Raadpleeg uw polis om te zien voor hoeveel behandelingen u verzekerd bent.


Tarieven per januari 2024
Onderstaande tarieven gelden alleen als uw verzekeraar de behandeling(en) niet vergoedt of als u verzekerd bent bij een buitenlandse zorgverzekeraar waarmee wij geen contract hebben afgesloten.

Behandeling fysiotherapie 37,50

Behandeling aan huis 56,25

Behandeling manuele therapie 56,25

1e behandeling op verwijzing 56,25

1e behandeling Screening en Intake en Onderzoek fysiotherapie (zonder verwijzing) 56,25

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek (op medische indicatie + verslag) 75,00

Op de tarieven is geen BTW van toepassing.

Voorwaarden
Per niet nagekomen afspraak kan 75% van het tarief van de behandeling in rekening worden gebracht. Betalingsvoorwaarden zijn volgens de richtlijn van de Vereninging van Vrijgevestigde Fysiotherapeuten. Indien van toepassing werken wij in onze praktijk volgens de centrale richtlijnen fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). De rechten en plichten van de patiënt in onze praktijk zijn vastgelegd in de 'modelregeling 'fysiotherapeut-patiënt' van het KNGF/NPCF. Uw gegevens worden vastgelegd in ons computersysteem conform de Wet Persoons Registratie (WPR). Dit privacyreglement is van toepassing op al onze gegevens. De praktijk staat geregistreerd bij het KNGF, de NVMT en het kwaliteitsregister fysiotherapie. Hierdoor voldoen wij aan alle door het register gestelde kwaliteitseisen. Zie www.kngf.nl en www.nvmt.nl.